Scheerlinck, K., Barba, J. and Mercadè, M.: 2011, Reptes i Oportunitats de la Densificació dels Teixits Urbans de Baixa Densitat, in F. Muñoz (ed.), Estratègies vers la Ciutat de Baixa Densitat: de la Contenció a la Gestió, Diputació de Barcelona, Barcelona, pp.  87-109

publication of research project on Isolated Low Dense Residential Neighbourhoods in the Province of Barcelona 

ISBN 978-84-9803-415-8